EDEL Topp Alex EKO

En högkoncentrerad råvarumix som tillför högvärdigt protein och fett. Utfodras tillsammans med gårdens egna råvaror som spannmål och baljväxter, alternativt ett färdigfoder. Komplettera med mineraler och vitaminer.
Finns i bulk.