EDEL Nova 225

Kompletterar ett grovfoder med normal till låg smältbarhet. EDEL Nova 225 har en hög halt av protein och lättillgänglig energi. Passar bra till grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter som t ex helsädesensilage.
Finns i bulk