EDEL Nova 193

Används till grovfoder med god till medelgod kvalitet. Passar när foderstaten behöver kompletteras med AAT och lågt behov av PBV. Fodret har hög fiberandel och låg stärkelse.
Finns i bulk