EDEL Kalkon Göd

Utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För att utnyttja kalkonernas hela växtpotential används Kalkon Göd som enda foder. Kalkon Göd kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel och större matfågel.
Finns i säck 25 kg och bulk