AUKUSTI sex-radskorn

Tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential. Goda stråegenskaper, bra tolerans mot låga pH-värden och ganska bra resistens mot mjöldagg men angrips något av bladfläcksjuka. Har god kärnkvalitet, hög tusenkorn- och hektolitervikt samt genomsnittlig proteinhalt.
Finns i säck 30 kg, 30 säck/pall och storsäck 800 kg