2009-09-14

Information om gödselskatten.


Som bekant pågår en diskussion på myndighetsnivå om hur och när gödselskatten ska tas bort.

Som en av grossisterna på handelsgödsel i Sverige kommer vi att få information så snart regelverket är klart. Här på vår hemsida återkommer vi med information samma dag det hela blir klart.