2010-05-31

Fodercentralen storsatsar!


Sedan 2008 har Fodercentralen ett avtal med Yara AB, världens största tillverkare av mineralgödsel. Avtalet gäller lagring, säckning och distribution av skogsgödsel till de norrländska skogarna.

Med anledning av detta startade Fodercentralen en nybyggnation av lagerhallar för mineralgödsel våren 2009. Nu är byggnationerna slutförda och invigs officiellt måndag 31/5.