2016-01-13

Försäsongspris på ensileringsmedel!


Vi förfogar över marknadens bredaste och mest funktionella sortiment av ensileringsmedel.
Kofasils basiska medel är välkända, säkra produkter och som till skillnad från andra basiska
medel ej förändras i kyla och därmed kan överlagras över vintern om så krävs.

 

GrasAAT syror är sedan två år ett nytt sortiment för Fodercentralen men ingalunda något nytt
på marknaden. Vi har ersatt Perstorps syror med detta och våra kunder upplever ett mycket
bra resultat med GrasAAT-produkterna som tillverkas av Tysk-Norska kemikoncernen Addcon
som även tillverkar Kofasil-produkterna.

 

Försäsongspris på ensileringsmedel gäller till och med 1 februari.

 

 

Välkommen att ringa någon av våra säljare:

 

Jan-Erik

090 - 242 42

Tina

090 - 242 45

Jessica

070-660 70 44 jobbar tors o fre

Lars

090 - 242 47

Ronnie

090 - 242 41