EDEL Kalv Start
Är ett smakligt kraftfoder som erbjuds kalven från födseln till ca 12 veckors ålder. Råvarusammansättningen i Edel Kalv Start stimulerar kalvens aptit och vomutveckling och bidrar till att den tidigt kommer igång att äta grovfoder. Passar till både köttraskalvar och rekryteringskalvar.
 
EDEL Kalv Müsli

Är ett mycket smakligt och skonsamt för den unga kalven. Utfodra
Edel Kalv Müsli till den allra yngsta kalven för att främja en god
utveckling av vommen. Den ångkokta spannmålen gör att kalven
kan äta större mängder av müslin och ändå behålla en bra mag-
och tarmkänsla, vilket gynnar en god och sund tillväxt.

 
Edel Ungnöt 138

Ett spannmålsbaserat färdigfoder som med fördel används vid slut-
gödning av tjurar. Edel Ungnöt 138 kan även utfodras till växande
djur och rekryteringsdjur vid måttlig till normal tillväxt. Då påbörjas
utfodringen av Edel Ungnöt 138 direkt efter Kalv Starts perioden.

 
Edel Ungnöt 156

Ett färdigfoder med högre andel fiber och en något lägre stärkelsenivå
än våra andra färdigfoder till ungnöt. Använd Edel Ungnöt 156 vid 
utfodring av rekryteringsdjur eller vid stödutfodring av dikor. 
Edel Ungnöt 156 kan även användas som enda kraftfoder då man
önskar använda ett foder under hela uppfödningstiden, tillsammans
med ett något spädare ensilage, vid normal tillväxt.

 
EDEL Ungnöt 176

Ett färdigfoder framtaget för utfodring av den intensivt uppfödda tjuren
tillsammans med fiberrikare grovfoder eller där proteinnivån i grov-
fodret är låg till normal. Edel Ungnöt 176 har en högre andel lättlösligt
protein i förhållande till totala mängden protein och passar därför inte
till en unga tjuren.

 
EDEL Ungnöt 190
Ett protein- och energirikt färdigfoder som är anpassat för intensiv köttdjursuppfödning och uppfödning av mellankalv. Utfodera med fördel kalven med ett av våra kalvfoder tex Edel Kalv Müsli för att sedan fasa över till Edel Ungnöt 198. Edel Ungnöt 198 utfodras hela perioden fram till slakt.
 
EDEL Ungnötskoncentrat

Utfodras tillsammans med spannmål och bidrar bland annat med protein, mineraler och vitaminer. Generell blandningsrekommendation till rekryteringsdjur är 18% koncentrat och 82% spannmål. Kontakta oss för hjälp med blandningsörhållande anpassade efter dina djur och din gårds specifika foderråvaror.