EDEL Kalvstart
Är ett smakligt kraftfoder som erbjuds kalven från födseln till ca 12 veckors ålder. Råvarusammansättningen i Kalvstart stimulerar kalvens aptit och vomutveckling och bidrar till att den tidigt kommer igång att äta grovfoder. Passar till både köttraskalvar och rekryteringskalvar.
 
EDEL Kalv Müsli

Utfodra Edel Kalv Müsli till den yngsta kalven för att främja en tidig
konsumtion av kraftfoder och stimulans av vommen. Den ångkokta
spannmålen gör att kalven kan äta större mängder av müslin med
bra mag- och tarmhälsa, vilket gynnar en god och sund tillväxt.   Produktblad

 
EDEL Ungnöt 140

Utfodras för normal tillväxt till rekryteringsdjur. Börja utfodra Ungnöt 140 direkt efter Kalvstartsperioden. Passar även bra vid stödutfodring av dikor och vid slutuppfödning av köttdjur.

 
EDEL Ungnöt 160

Är framtaget för att utfodras till vallfoderdjur, främst av köttras. Tillsammans med grovfoder av normal kvalitet ger det en normal till hög tillväxt och främjar fettansättning och slaktmognad. 

 
EDEL Ungnöt 190
Ett protein- och energirikt färdigfoder som är anpassat för intensiv köttdjursuppfödning och uppfödning av mellankalv. Beroende på foderstat och grovfodrets kvalitet kan fodret även passa till rekryteringsdjuren.
 
EDEL Ungnötskoncentrat

Utfodras tillsammans med spannmål och bidrar bland annat med protein, mineraler och vitaminer. Generell blandningsrekommendation till rekryteringsdjur är 18% koncentrat och 82% spannmål. Kontakta oss för hjälp med blandningsörhållande, format efter dina djur och din gårds specifika foderråvaror.