EDEL Tuva Eko

Ett smakligt kalvfoder, erbjuds kalven så tidigt som möjligt och fram till
fyra månaders ålder. vi har lagt stor vikt vid smakligheten för att 
stimulera kalvens aptit och vomutveckling.

 
EDEL Ella EKO / Finns även i 25-kg säck

Ett färdigfoder anpassat till ungnöt, köttdjur och dikor. Vid låga värden          
på grovfoder komplettera med ett toppfoder.

 
EDEL Emmi EKO

Ett färdigfoder till mjölkkor och ungnöt. Passar bra som enda kraftfoder
till ett grovfoder av normal till god kvalitet. Vid låga grovfodervärden
komplettera med egna proteinråvaror eller ett toppfoder.

 
EDEL Nelli EKO / Finns även i 25-kg säck

Ett färdigfoder som utfodras tillsammans med grovfoder med låga
näringsvärden eller när små kraftfodermängder eftersträvas.
Kan utfodras tillsammans med spannmål vid goda grovfoderkvaliteter.

 
EDEL Alice EKO

Är ett energi- och proteinstarkt färdigfoder med snabb passagehastighet.
Passar bra när grovfodret har låga näringsvärden, kombinera med
spannmål vid högre grovfoderkvaliteter.

 
EDEL Topp Elton EKO

Ett välbalanserat toppfoder innehållande baljväxter, raps och soja.
Det används tillsammans med grovfoder och spannmål.

 
EDEL Topp Malte EKO

Ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder.
Används som enda proteinfodermedel tillsammans med grovfoder
och spannmål eller tillsammans med gårdens egna proteinråvaror.

 
EDEL Topp Alex EKO

En högkoncentrerad råvarumix som tillför högvärdigt protein och fett. Utfodras
tillsammans med gårdens egna råvaror som spannmål och baljväxter, alternativt
ett färdigfoder. Komplettera med mineraler och vitaminer.