EDEL KYCKLING START

Förser kycklingen med all den näring de behöver från kläckning fram till
ca 6 veckors ålder. Kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga
aminosyror, vilket gynnar en god tillväxt och befjädring. Förhållandet mellan
de olika aminosyrorna är noga behovsanpassat.
 

 
EDEL KYCKLING TILLVÄXT

Används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten. Kyckling Tillväxt är
anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil 
grund
för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värpperioden.

 

 
EDEL ALLFODER FÅGEL P

Edel Allfoder Fågel P (pellets) är avsett att utfodras till alla typer av fjäderfä som
rashöns/värphöns, kalkoner, änder, ankor, gäss, duvor, påfågel samt fasaner.
Till värpande fågel ska fodret kompletteras med fri tillgång på snäckskal.
 

 
EDEL VÄRP MAX

Används när hönan börjat värpa eller vid ca 18 veckors ålder. Ges som enda foder
under hela värpperioden. Utfodras med ca 120 gr foder per höna och dag. Komplettera
med snäckskal eller dyligt för bra äggskalskvalitet.

 

 
EDEL VÄRPKONCENTRAT

Används av producenter som har egen spannmål. Värpkoncentratet blandas
in med 30% i spannmålen. Justera koncentratets inblandningsprocent efter
spannmålens proteinhalt och hönans konsumtionsförmåga. Erbjud även
fri tillgång på snäckskal.
 

 
EDEL KALKON START

Ett välanpassat foder till kalkoner och kan användas som enda foder från
kläckning fram till ca 6 veckors ålder. Fodret är i pelletskross så att kycklingen
snabbt lär sig äta. Kan även användas som startfoder till fasan- och rapphönskycklingar.
 

 
EDEL KALKON GÖD

Utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt.
För att utnyttja kalkonernas hela växtpotential används Kalkon Göd som enda foder.
Kalkon Göd kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel och större matfågel.


 

 
EKOLOGISKT
 
HARMONI VÄRPA

Utfodras som enda foder till värpande fåglar under hela värpperioden, komplettera
med snäckskal eller foderkalk i slutet av värpperioden för bra äggskalskvalitet.
 

 
HARMONI FÄGELMIX

Ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål. Äggläggande
fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller foderkalk.