.

FÄRDIGFODER

ANALYSBLAD Färdigfoder Toppfoder

 
EDEL Nova Bete

 

Är fyllt med långsamma fibrer och håller en hög kvalitet på proteinsammansättningen. Används till försommarbete eller tidigt skördat grovfoder med höga näringsvärden.
 
EDEL Fiber

Foder med hög fiberandel och god proteinsammansättning. Används till

tidigt skördat grovfoder med höga näringsvärden eller som grovfoder-

ersättare.

 
EDEL Nova 185

Utgör tillsammans med ditt grovfoder av normal eller hög smältbarhet en mycket bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. EDEL Nova 185 har en hög fibernivå med en mix av olika fiberkvaliteter och en relativt låg stärkelsenivå.

 
EDEL Nova 193

 

Används till grovfoder med god till medelgod kvalitet. Passar när foderstaten behöver kompletteras med AAT och lågt behov av PBV. Fodret har hög fiber-

andel och låg stärkelse. 

 
EDEL Nova 190 / Finns även i 25-kg säck
Utgör tillsammans med ditt grovfoder med normal eller låg smältbarhet en bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. EDEL Nova 190 har en hög proteinkvalitet samt en hög stärkelsenivå.
 
EDEL Nova 205

Används som enda kraftfoder till ett grovfoder av normal kvalitet. Beroende av avkastningsnivå kan högmjölkarnas foderstat kopletteras med ett toppfoder.

 
EDEL Nova Pärla Fett 210

Används till grovfoder av normal kvalitet. Kan kompletteras med

toppfoder till högmjölkarna. Fetthaltshöjande med god smaklighet. 

 
EDEL Nova 215

Foder som kompletterar ett grovfoder med hög smältbarhet.

Tillför fibrer och protein av god kvalitet.

 
EDEL Nova 220

 

Kompletterar ett grovfoder med normal smältbarhet. EDEL Nova 220 tillför fibrer och protein av hög kvalitet.

 
EDEL Nova 225

Kompletterar ett grovfoder med normal till låg smältbarhet. EDEL Nova 225 har en hög halt av protein och lättillgänglig energi. Passar bra till grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter som t ex helsädesensilage.

 
EDEL Nova 235

Ett proteinstarkt färdigfoder med högt PBV. Kompletterar sent skördat grovfoder
med låga proteinvärden.

 
EDEL Nova 240
Ett proteinstarkt färdigfoder där proteinet till stor del är tillgängligt för vommikroberna. Kompletterar sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och högt fiberinnehåll. Passar även till helsädesensilage.
 
.
TOPPFODER/KONCENTRAT  
EDEL Miljö Topp

Håller en låg proteinnivå. Fokus har lagts på hög och lättillgänglig energi i form av propylenglykol, högkvalitativa fettkällor och lättsmält fiber. Även extra B-vitaminer är tillsatt för att stimulera en god vomfunktion. Används framförallt till nykalvade och högavkastande kor.

 
EDEL Topp Standard

Passar till grovfoder av normal kvalitet och är ett utmärkt komplement till något av våra färdigfoder eller till spannmål.

 
EDEL Topp PBV

Håller en hög nivå av energi och protein där en stor del är tillgängligt för vommikroberna. Passar till sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och högt fiberinnehåll.

 
EDEL Topp Pärla Fett

Toppfoder som passar till grovfoder av normal kvalitet. Bra komplement

till ett färdigfoder eller till spannmål. Fetthaltshöjande.

 
EDEL Topp Balans

Innehåller en hög andel vomstabilt protein och är fyllt med långsamma
fibrer som sänker passagehastigheten genom vommen och ger fastare träck.
Utfodras med fördel till spätt, tidigt skördat grovfoder eller försommarbete.

 
EDEL Komet Norr

 

Ett proteinstarkt allroundfoder som används tillsammans med spannmål eller färdigfoder och grovfoder av normal kvalitet. Kompletteras med mineraler och vitaminer.
 
EDEL Komet Freja
Är ett beprövat och omtyckt kraftfoder som passar till spannmål och grovfoder med låga eller normala proteinkvaliteter.
 
EDEL Komet 340

Ger dina kor optimal proteinförsörjning vid utfodring av helsädesensilage eller sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter. Komplettera med spannmål och eventuellt ett mineralfoder.

 
EDEL FUFO Topp 445

Är en proteinstarkt mix med hög smältbarhet. Används framförallt
i foderstater med helsädesensilage eller sent skördat ensilage.
Komplettera med spannmål, mineraler, vitaminer och grovfoder. 

 
.

EDEL Vega av närproducerade råvaror           

Broschyr med analysblad EDEL Vega

 
EDEL Vega Ungnöt

Är ett färdigfoder till ungnöt. Utfodras tillsammans med grovfoder till rekryteringsdjur
och vid slutuppfödning av köttdjur. Passar även bra till stödutfodring av dikor.

 
EDEL Vega 180

Är ett färdigfoder som utgör en bra grund i foderstaten, passar till grovfoder
med normal- eller hög smältbarhet. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna.

 
EDEL Vega 200

Är ett färdigfoder som passar till ett grovfoder av normal till god kvalitet.
Används som enda kraftfoder eller tillsammans med ett toppfoder.

 
EDEL Vega 220

Är ett proteinstarkt färdigfoder. Används som enda kraftfoder till grovfoder med normal- till
låg smältbarhet. Kan kompletteras med spannmål vid höga grovfoderkvaliteter.

 
EDEL Vega 230

Ett proteinstarkt färdigfoder. Används som enda kraftfoder till grovfoder med låg
smältbarhet. Kan kompletteras med spannmål.

 
EDEL Vega Topp 280

Är ett toppfoder som passar till grovfoder av hög kvalitet. Komplettera

med spannmål alternativt ett färdigfoder.

 
EDEL Vega Topp 290

Är ett toppfoder som används tillsammans med grovfoder av
normal kvalitet och spannmål alternativt färdigfoder.

 
EDEL Vega Topp 305

Är ett proteinstarkt toppfoder som används tillsammans med spannmål när
grovfoderkvaliteten är låg eller när mindre kraftfodergivor önskas.

 
EDEL Vega Topp 397

Är en energi- och proteienstark mix till gårdar med mixervagnar och fullfoderanvändare
som behöver ett högvärdigt protein- och energitillskott. Kompletterar grovfoder av
normal kvalitet tillsammans med spannmål, mineralfoder och vitaminer.