Vall Stadig 90/10
 
Vall Harmoni 85/15
 
Profilblandning 70/15/15
 
Härdigt Bete
 
Timotej Vega
 
Timotej Grindstad, beställningsvara
 
Rödklöver Bjursele, beställningsvara
 
Alsikeklöver Frida, beställningsvara
 
Vitklöver Silvester, beställningsvara
 
Ängsvingel Norild
 
Engelskt Rajgräs
 
Westervoldiskt Rajgräs, beställningsvara
 
Italienskt Rajgräs, beställningsvara
 
Rajsvingel Hykor, beställningsvara
 
Ängsgröe, beställningsvara
 
Kärringtand, beställningsvara
 
Grönfoderraps Obetad
 
Fodermärgkål Obetad, beställningsvara
 
Vårrybs Juliet Obetad, beställningsvara
 
Fodervicker, beställningsvara
 
Rörflen, beställningsvara


Vi kan leverera gårdsblandningar, både konventionell och eko vid beställning av mer än 160 kg.

 

 
Rödklöver Bjursele EKO
 
Ängsvingel EKO, beställningsvara
 
Timotej Rhona EKO, beställningsvara
 
GEV Styrka
 
GEV NORR
 
GEV Allround Bete
 

FÖR TRÄDGÅRD

 
Gräsmattefrö Park

5 KG, 20 KG