Shirlan (fungicid)

5 lit

 
Proline EC 250 (fungicid)

5 lit

 
Signum (fungicid)

2,5 kg         

 
Amistar (fungicid)
5 lit  
Ranman Top (fungicid)

5 lit

 
Comet Pro (fungicid)

5 lit            

 
Monceren FS 250 (fungicid)
5 lit  
Revus (fungicid)
5 lit  
Revus Top (fungicid)

5 lit

 
Roundup Bio (hebicid)
1 lit  
Roundup Power Max (herbicid)

10 kg                                 

 
Jablo (herbicid)

20 lit            

 
Basagran SG (herbicid)

3 kg

 
Trimmer (herbicid)

100 gr          

 
MCPA 750 (herbicid)

10 lit

 
Ariane S (herbicid)

5 lit

 
Ariane S (herbicid)

5 lit, 20 lit

 
Titus 25 DF (herbicid)

100 gr

 
Gratil 75 WP (herbicid)

120 gr

 
Select 24 EC + Renol (herbicid)

3 lit

 
Sencor SC 600 (herbicid)

3 lit

 
Spotlight Plus (herbicid)
5 lit                                   
Focus Ultra (herbicid)
5 lit  
Starane XL (herbicid)
5 lit  
Fenix (herbicid)

5 lit

 
Event Super (herbicid)

5 lit

 
Moddus (stråförkortning)

5 lit

 
Mavrik (insekticid)
1 lit  
Teppeki (insekticid)

0,5 kg

 
Microcare/Mangan 235 (micronäring)

10 lit

 
Microcare/Bor 150 (micronäring)

10 lit

 
Norotec Potatis (micronäring)

10 lit            

 
Vätmedel

5 lit

 
All Clear Extra Rengöring

5 lit

 
Skumdämpare

250 ml

 
Renol Penetreringsolja

5 lit

 
Goltix WG (bär- och fruktodling)

5 kg

 
Ferro Vital (järnpreparat, golfbanor)
20 lit