Fodercentralen har tecknat ett avtal med Yara AB om säckning och lagring av skogsgödsel till de norrländska skogarna. För detta ändamål bygger nu Fodercentralen hallar för säckning och lagring.

Gödseln kommer från Rostock i Tyskland i båtar på 2 500 - 3 000 ton per leverans. Därefter säckas gödseln upp i 1 000 kg-säckar med en speciell utrustning. Gödseln lastas sedan på lastbilar ut till depåer för spridning med helikopter. Viss mängd gödsel levereras lös i bulkbil.

Här kommer vi löpande att lägga ut bilder på hur bygget fortskrider.

Så här ser byggområdet ut. Bilden är tagen från taket på vår fabrik.Vid den bortre blå kranen lägger gödselbåtarna till. Totalt kommer 5-6 båtar med 3000 ton vardera under perioden april till juni varje år. 

Här kommer en av de många betongleveranserna.

Här läggs betongen ut. Annat var det förr i tiden då man använde skottkärra!

Här jämnas betongen till så kallad "stålglättad" yta på fackspråk.

Plattan är nästan färdiggjuten och väggarna börjar ta form.


Här börjar taket läggas.


Drygt hälften av taket ligger nu på plats.


Vår hall för lagring och säckning av skogsgödsel och konstgödsel är nu
klar. Det som återstår är färdigmålning som sker till våren.
Hallen kommer att rymma minst 7000 ton.
I slutet av mars månad 2010 kommer den första båten in och då startar
arbetet med att fylla säckar.
Ca. 20000 ton gödsel kommer att fyllas i säck fram till oktober 2010.


Nu är byggnationerna slutförda och invigdes officiellt måndag 31/5.