Våra partners

Några av Fodercentralens många, goda samarbetspartners:

 

Transporter
Kaj Johanssons Åkeri AB - bulkbilstransporter
Nordprotekt - säck och råvarutransporte
Umeå Hamn - båtlossningar, kran
Interforest Terminal, Umeå - båtlossningar
 
Leverantörer
Akzo Nobel - saltprodukter
Nordic Sugar - betfor och melass

DLA Agro - råvaror, gödsel och växtskydd

Forsbecks AB - utsäde och fröer
Karlshamn AB - råvaror
Västerbottens Kalkbruksförening - kalk
Nordkalk AB - kalk
Perstorp AB - ensileringsmedel
Addcon - ensileringsmedel(GrasAAT, Kofasil)
Spannex AB - handelsvaror
Spannfod AB -  råvaror
Teknosan AB - mineraler, premixer
Yara AB - gödsel